EN TH

 

การเลือกฉากกั้นอาบน้ำ โดยทั่วไปควรจะเริ่มพิจารณาจากแบบห้องน้ำ โดยดูว่าบริเวณที่จะติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำนั้นมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดสี่เหลี่ยมมุมฉาก และ มีแนวผนังเป็นแนวสูงมากกว่า 1.85 เมคร สำหรับยึดฉากกั้นตลอดแนวความยาวหรือไม่

ในกรณีที่ห้องน้ำไม่ได้มีแนวผนังสูง เช่น อาจต้องการติดตั้งกระจกบนแนวอิฐที่ก่อสูงขึ้นมาเพียง 1 เมตร จากพื้น หรือมีการก่ออิฐเป็นแนวรูปขั้นบันได งานลักษณะนี้ต้องใช้ฉากสั่งตัดเฉพาะ โดยทีมช่างของเราจะเข้าไปวัดขนาด และให้คำแนะนำในการในการเลือกอุปกรณ์อื่นๆ โดยทั่วไปนั้น การเลือกฉากกั้นอาบน้ำจะต้องพิจารณาดังนี้

 

 

STEP 01

เลือกฉากกั้นอาบน้ำมาตรฐานแนวตรงในกรณีที่บริเวณอาบน้ำผนังล้อมรอบ 3 ด้าน หรือ ฉากกั้นอาบน้ำแบบเข้ามุมในกรณีที่บริเวณอาบน้ำมีผนังล้อมรอบแค่ 2 ด้าน

STEP 02

เลือกฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเลื่อน หรือ แบบบานเปิด สำหรับฉากกั้นอาบน้ำแบบบานเปิดนั้น จะต้องคำนึงถึงระยะวงเปิดของบานสวิงด้วย โดยจะต้องไม่ไปชนกับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในห้องน้ำ

STEP 03

ต้องการธรณี หรือ ถาดรองอาบน้ำเพิ่มหรือไม่ โดยธรณี หรือ ถาดรองอาบน้ำ ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลไปทำให้ส่วนอื่นของห้องน้ำเปียกเหมาะสำหรับห้องน้ำที่ไม่ได้ออกแบบให้มีพื้นต่างระดับไว้

STEP 04

มือจับ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
มือจับมีให้เลือกหลายรูปแบบ และ ขนาด เช่น แนวตั้ง
แนวนอน รวมทั้งสามารถใช้ แขวนผ้าเช็ดตัวได้